První exemplář Komenského mapy Moravy zakoupil zakladatel a ředitel přerovského muzea František Slaměník. Stalo se tak v roce 1912, kdy v Berlíně u Richarda Arona získal mapu datovanou rokem 1627 za pět set říšských marek. V českých zemích to byla dlouhou dobu jediná známá kopie nejstaršího vydání mapy Moravy a dostala název „přerovský výtisk“.

V Muzeu Komenského v Přerově začala ve čtvrtek výstava s názvem „Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní“. Výstava, která začala ve čtvrtek v Muzeu Komenského v Přerově, představila nejen tento unikátní exemplář, ale i jeho 3D haptický model. „Vyrobili ho pro nás na katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Komenský dělal na mapě kopečky různých velikostí a některé hory pojmenoval. Chtěli jsme modelem výstavu ozvláštnit,“ řekla kurátorka Helena Kovářová.

Díky spolupráci s geografickým ústavem přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně expozice představuje také další tři osobnosti, které vytvořily původní mapu Moravy – Pavla Fabricia, Georga Matthäuse Vischera Tyrolského a Johanna Christopha Müllera. „Jan Kryštof Müller byl významný kartograf z první poloviny osmnáctého století. Jeho dílo je významné tím, že se dochovala spousta materiálu, od jeho rukopisného exempláře přes tiskové desky až po originální mapy a spoustu map odvozených. Dobře se na tom prezentuje tehdejší stav krajiny i metody vzniku map,“ řekl Zdeněk Stachoň z geografického ústavu Masarykovy univerzity. Podle Heleny Kovářové je naprostým unikátem shromáždění všech těchto map na jednom místě a možnost srovnávání map z různého období. „Návštěvníci tedy uvidí vývoj – jak mapa postupovala od zákresu až k podrobnějšímu zpracování,“ uzavřela.

Zdroj: https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/vystava-predstavila-i-3d-model-komenskeho-mapy-moravy-20180510.html