Všichni jsme četli komiksy. Čtou je děti i rodiče. Spousta milých obrázků a laskavých příběhů. Sním o komiksu, který by byl inteligentní a vtipnou oslavou Moravy. A dostal se také i na poštovní známku.

Brno se neumí „prodat“. Také proto, že k tomu po likvidaci Moravy nemáme jako hlavní město země podmínky. Filmy jsou obvykle nákladné, kromě jednoho detektivního seriálu, který je spíše upomínkou první republiky, než zviditelněním místa, se v posledních letech u nás v Brně natočil leda tak film, který tvrdí, že v Brně vládne nuda. Je ale svět, který zůstal Moravou i Brnem opomenut a na který dosáhnout můžeme. Komiksy.

Komiksy, které jsou oblíbené u dětí a nejen u nich. Sním o komiksu, který by spojoval laskavost moravského a českého komiksu by povzbudil zájem o dějiny a lidi, kteří před námi utvářeli několik tisíc let moravských dějin. Příběhy markomanských i (velko)moravských králů, případně i příběhy ještě starší (časy Věstonické venuše) a celkem nedávné – od vynálezců a podnikatelů, kteří změnili svět k lepšímu (oční čočky Otty Wichterleho, svět Jana Antonína Bati) až po básníky, kteří jej učinili krásnějším (Oldřich Mikulášek v Brně)…

Sním o komiksové knize, která by měla poselství jako Foglarova dobrodružství pro čestné kluky, ve kterém by byla místa, která najdeme na mapě Moravy v dnešních i někdejších větších hranicích… O komiksu, který by probouzel zájem o dějiny, ale určitě ne nudně školometsky, naopak vtipem, který i přes svoje sebevědomí ale neurazí. O komiksu, který by ponižované „neexistující“ Moraváky pozvedl v komiksech na úroveň kulturně vyspělých národů. Nabízí se toho tolik – římské tábory (včetně toho na Starém Brně), Svatoplukovy pruty (jako protiklad dnešní rozhárané doby), zasuté příběhy markomanských královen… Pohádky pro dospělé a jejich děti, které nejsou jen pohádkami, ale které se tak trochu staly…

Robert Keprt : https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1747&fbclid=IwAR1_BN815l6rKh7mIB75djiupoROYr0IxLK9eIn61WUwUqcphY1yREAXIWg