Ústavním zákonem č. 143/1968 Sb. ze dne 27. října 1968 došlo k odhlasování vzniku České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. Velkou zásluhu na přeměnu Československa na federaci měl vicepremiér pro legislativu Gustáv Husák, který se také zasadil na odmítnutí moravských požadavků na zemskou samosprávu. Zreformovaná krajská soustava z roku 1960 zůstala i nadále zachována. Zatímco moravsko-slovenská historická hranice zůstala zachována, česko-moravská i nadále nerespektovala dějiny, proto např. řeka Morava pramenila i nadále ve Východočeském kraji, obdobně i Moravská Třebová atd. nebyla součástí Severomoravského kraje.

Česká republika tedy nevznikla až v roce 1993, ale o skoro čtvrtstoletí dříve.

www.youtube.com/watch?v=oNa5VBO-UyA

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa