Je to můj odhad… Celkový počet umělých potratů je každoročně v České republice něco přes 15 tisíc. Lze předpokládat, že moravské prostředí je poněkud konzervativnější, proto tedy 6000. Záměrné ukončení těhotenství se stalo legální v roce 1957, po vzoru Sovětského svazu.

Na letošním pochodu by mohla přibýt i moravská vlajka…

TSK

https://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot