Vlajková iniciativa Moravské národní obce (MNO) jednoznačně podporuje poslaneckou zákonodárnou iniciativu, jejímž předkladatelem je pan poslanec Mgr. Radek Vondráček. Ta si klade za cíl ustanovit a dát jasná pravidla pro užívání zemských symbolik (znaků a vlajek) našich zemí Moravy, jižního Slezska a Čech.

Součástí návrhu tohoto zákona je zároveň vyznačení tisícileté zemské hranice mezi zemí Moravou a sousedními Čechami. Samozřejmě bychom si přáli také vyznačení moravsko-slezské zemské hranice. Domníváme se, že doplnění této části je jen otázkou času.

V našem spolku MNO jsme již dávno pochopili, že lidská identita není jednolitá, ale skládá se z několika vrstev. Tou první a základní vrstvou identity je pro většinu lidí rodina, následuje obec, širší region jako je například Haná, Slovácko, Valašsko, Moravské Horácko, Lašsko atd., následuje u nás Moravanů a Slezanů velmi silně vnímaná zemská identita. Pokud ve společnosti funguje soulad a vzájemný respekt, pak se přirozenou cestou vytváří jednotná identita občanů celého státu, České republiky.

Už v roce 2007 vznikaly první debaty na téma posílení přirozeného zemského patriotismu a to prostřednictvím pravidelného užívání zemské symboliky. Díky několika historikům z řad členů našeho spolku začalo dlouhé a intenzivní bádání. Podařilo se tak z historických listin, knih a dalších pramenů zjistit historický vývoj zemské symboliky, tedy znaku, zemských barev a vlajky Moravy. Byl vytvořen dokument, který obsahuje seznam pro Moravu významných dnů a svátků. V roce 2010 byl oficiálně zahájen první ročník iniciativy MNO nazvané „Za vyvěšování moravské vlajky“. Na budovách radnic a obecních úřadů nejen na Moravě se začaly objevovat především žluto-červené vlajky, tak jak zemské barvy dle privilegia císaře Bedřicha III. potvrdil už v roce 1848 nejvyšší zákonodárný orgán Markrabství moravského, Moravský zemský sněm. Ty byly později obohaceny o zemský znak. Někteří starostové zůstali věrni znakovému praporci (středověká panovnická standarta) moravského markraběte. Nikdy jsme obcím nenutili tu či onu verzi moravské vlajky, vždy bylo ponecháno rozhodnutí na obcích. Ukázalo se, že zemská symbolika, bez ohledu na její podobu, dokáže lidi spojovat. Každým rokem přibývalo mnoho měst a obcí, které se k této občanské výzvě hlásily a vyjadřovaly tak hrdost na Moravu, její dějiny a tradice. V loňském roce bylo na seznamu zapojených celkem 1588 měst a obcí. Naprostá většina moravských starostů, radních a zastupitelů se jasně přihlásila k hrdosti na zemské tradice Moravy. Prostřednictvím naší iniciativy se podařilo během let obnovit moravské povědomí i v široké veřejnosti.

Tuto skutečnost, my členové Moravské národní obce, vnímáme jako velký úspěch našeho snažení. Proto máme logicky velkou radost, že na tuto naši úspěšnou aktivitu v současnosti velmi vhodně navázal již zmíněný poslanecký návrh zákona, který chápeme jako zhodnocení naší práce. Je krásné, že myšlenka na posílení zemských identit Čech, Moravy a Slezska dokázala při projednávání podoby tohoto zákona spojit poslance ze všech parlamentních politických stran, ať už vládních nebo opozičních. Už nyní se pod znění zákona o zemských znacích a vlajkách podepsalo 79 poslanců z 6 poslaneckých klubů včetně několika ministrů.

Pan poslanec Mgr. Radek Vondráček na svém facebookovém profilu zveřejnil text preambule návrhu zákona: „Uznávaje dobré tradice státnosti zemí Koruny české a chráníce odkaz našich předků Parlament v úctě k symbolům historických zemí Čech, Moravy a Slezska, které jsou nedílnou součástí symboliky státu, rozhodl se zákonem upravit i podobu a užívání zemských znaků Čech, Moravy a Slezska.“ Přátelé, Moravanky a Moravané, Slezanky a Slezané, Češky a Češi, po více než 33 letech od politických změn v listopadu roku 1989 se doufejme, konečně dočkáme zákona, který bude jasně deklarovat existenci našich více než tisíciletých zemí Moravy, Slezska a Čech. Budou jasně vyznačeny jejich zemské hranice a zemská symbolika. Přes drobné, v tuto dobu nepodstatné, neshody je důležité tento návrh zákona jednoznačně podpořit. Další šance bychom se už nemuseli v nejbližších letech dočkat. To si snad nikdo z nás patriotů nepřeje.

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že schválení tohoto zákona neznamená v žádném případě zákaz vyvěšování doposud nejčastěji vyvěšované žluto-červené bikolory se zemským znakem, tedy vpravo hledící korunovanou žluto-červeně šachovanou orlicí na modrém štítu. Změní se pouze statut této oblíbené vlajky. Stane se vlajkou občanskou či národní.

Za vlajkovou iniciativu 

Lenka Holaňová, místopředsedkyně MNO

Stanislav Blažek, místopředseda MNO