Vážené moravské patriotky, vážení patrioti, příznivci Moravy,

zítra, to je v úterý 1. října, si budeme připomínat 609. výročí zvolení markraběte moravského a braniborského JOŠTA LUCEMBURSKÉHO (*1351, +18. ledna 1411) římským králem. Volba se uskutečnila dne 1. října 1410 ve Frankfurtu nad Mohanem. Jošt Lucemburský, zvaný též Moravský, byl zvolen hlasy pěti kurfiřtů a to mohučského, kolínského, saského, českého krále Václava IV. a také hlasem braniborského kurfiřta Jošta. Markrabě Jošt byl velice obratný a ctižádostivý panovník evropského formátu, díky němuž se Morava (Markrabství moravské) stala na krátký čas centrem Svaté říše římské. Náhlou a nečekanou smrtí tohoto panovníka na brněnském hradě Špilberku, dne 18. ledna 1411, vymřeli moravští Lucemburkové po meči.
Tento moravský panovník se koncem 14. století také přímo zapsal do dějin naší obce Dlouhé Loučky (Luczky), když roku 1385 získává odkupem od pána Pavlíka ze Sovince největší část jeho podílu na vsi, jak se můžeme dočíst například na internetových stránkách Dlouhé Loučky v oddíle věnovaném historii obce. Ještě větší význam měla tato velká moravská osobnost pro markraběcí město Uničov, které je centrem našeho přirozeného mikroregionu. Známé jsou listiny vydané moravským markrabím Joštem. V první z nich roku 1391 povoluje městu Uničovu zřízení bělidla, v další listině z roku 1407 osvobozuje za věrné služby město Uničov od placení cla a mýta na území celé Moravy, tedy Moravského markrabství. Markrabě Jošt Moravský také povolil stavbu první, tehdy z větší části dřevěné, olomoucké radnice, která ovšem brzy po dostavbě vyhořela.
Nejen pro tyto skutečnosti je důležité si tuto významnou osobnost našich dějin připomínat a stejně tak i další skvělé osobnosti, které se podílely na historickém vývoji naší země Moravy. Bohužel, až příliš často na tuto skutečnost zapomínáme.

Na počest římského krále a moravského markraběte JOŠTA LUCEMBURSKÉHO, také letos, zavlají na mnoha radnicích a obecních úřadech, dne 1. října, moravské vlajky.

Vážené starostky, vážení starostové moravských měst a obcí, děkujeme Vám za ochotu a dobrou vůli, se kterou k propagaci hodnot, které naše země Morava představuje, přistupujete. Vaší spolupráce a podpory si velmi ceníme.

Stanislav Blažek, Moravská národní obec