Dne 10. prosince 2019 uplyne přesně 834 výročí bitvy mezi Čechy a Moravany u Loděnic. Na místě tohoto válečného střetnutí zůstal smírčí kámen,který je v dost špatném stavu. Považuji za nedůstojné, že zde nevznikl památník na tuto významnou událost.

Tato bitva nebyla jediná, ale byla mezníkem pro další vývoj našich zemí na území současné ČR. Čechové se snažili vojensky obsadit Moravu a upevnit zde své postavení. Moravané statečně vytáhli do boje hájit svoji zem proti vetřelcům. Bitva se zapsala do dějin jako největší krvavé střetnutí mezi národy Čechů a Moravanů. BOJ skončil nerozhodně … Rozhodující byl,ale důsledek. Moravané v tomto boji za svobodu utrpěli velké ztráty a stáhli se. Smrt zde nalezlo více jak 4000 bojovníků na tehdejší dobu to byl masakr. Čechové též přišli o mnoho bojovníků,ale neměli už sílu dál pronikat do vnitrozemí sousední země Moravy a tak se stáhli též. Moravané uhájili samostatnost a položil základ pro další rozvoj své země.

Po dalších tisíce let byl klid mezi našemi národy. Žili jsme spokojeně vzájemné soudržnosti vedle sebe.

Nový boj nastal vznikem ČSR v roce 1918. Čechové opět dostali zálusk na Moravskou zem a chtěli si přisvojit to co jim nikdy nepatřilo. Šli a jdou dodnes na toto chytře … Ač se obyvatel Moravy nikdo neptal byli připojeni do nově vzniklé republiky. Tisk a rozhlas prováděl masivní lživou kampaň o tom, že Moravský národ neexistuje a že prostor obývají jen Češi.

I po rozdělení Československa v roce 1993. Čechové se stále snaží Moravskou zem a Moravský národ podrobit a vymazat z paměti obyvatel. V dnešním mediálním světě který je ovládaný výlučně Čechy je jakákoliv jiná národnost než Česká považována za zlo a je mediálně odsuzována. Moravský národ je médií a rádoby odborníky popírán a zesměšňován. Médii milionkrát opakovaná LEŽ se nikdy pravdou NESTANE.

I přes všechnu snahu ČR Moravský národ stále žije. Nemá žádné práva a je popírán skoro 100 let. Přesto v srdcích obyvatel stále žije. Jsem rád,že v posledním sčítání lidu se oficiálně k Moravské národnosti přihlásilo více jak 620.000 obyvatel ČR. Moravané jak vidíte dál našu budoucnost ??  Necháme se totálně počeštit a vymažeme s pamětí slavnou minulost, osobnosti a zem, o které se samo sebou ve škole nedozvíte neboť čechové nesnesou to že by se učilo o něčem jiném než o jejich zemi a naše národní dějiny si přivlastňují a překrucují. Moravské zemské symboly či svátky jsou ignorovány. Jakýkoliv projev k lásce ke své vlasti je považován za nacionalismus.

Antonín Ševčík, signatář Deklarace moravského národa