Mezinárodní konference o Cyrilometodějské stezce přilákala do Slovanského sálu na Velehradě v úterý 3. 12. kolem stovky účastníků z několika zemí Evropy z oblasti vědy, kultury, veřejné správy, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, kultury i církve. Zástupci z České a Slovenské republiky, Maďarska, Bulharska, Severní Makedonie či Chorvatska se seznámili s plánovaným rozvojem kulturní stezky v příhraničí co se týká aktivit i rozšiřování sítě partnerů.

„Během dvouleté spolupráce s řadou nových partnerů z celého moravsko-slovenského příhraničí se podařilo nastartovat řadu aktivit, které pomohou rozvinout Cyrilometodějskou stezku nejen v oblasti kulturní a poutní turistiky, ale i v oblasti vědy a výzkumu, uměleckých praxí či zapojení mládeže do poznávání širokého odkazu byzantské misie. Partneři dvouletého přeshraničního projektu představí své akční plány, zahraniční experti rozšíří pohled na vnímání cyrilometodějského odkazu, který v našem prostoru zapustil kořeny v době Velké Moravy, ale jinde v jiném dějinném kontextu. Budou představeny i další projekty inspirované kulturní stezkou jako připravované Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě nebo série kulturních setkání Musica Cordis/Hudbou k srdci,“ uvedl Jan Pijáček, radní Zlínského kraje pro řízení dotačních programů, rozvoj venkova a cestovní ruch, zároveň předseda pořádajícího sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (zkr. EKSCM).

Co se během dvouleté přeshraniční spolupráce podařilo uskutečnit zrekapitulovala Martina Janochová z neziskového sdružení EKSCM: „V zapojeném území zlínského, jihomoravského, trnavského, bratislavského a nitrianského kraje byly sestaveny pracovní týmy, které ve své oblasti mapovaly nosné cyrilometodějské dědictví (v Bratislavě, Nitře a na Uherskohradišťsku k tomu byly zorganizovány i studijní cesty), analyzovaly potenciální partnery, připravily společnou strategii a navazující akční plány, jejichž plnění napomůže plnit kritéria vedoucí k uznání Kulturní stezka Rady Evropy. Byla vytvořena databáze dobrých praxí, dále databáze a propagační mapa asi 50 strategických lokalit v příhraničí a společně dokončujeme shrnující brožuru, která bude sloužit jako návod pro obdobné nastartování aktivit stezky na jiných územích, třeba i mimo tyto dvě země. Za dva roky intenzívní spolupráce můžeme říci, že dědictví Velké Moravy je vnímáno jako nosné i pro regionální rozvoj, což dokládá množství nových zapojených partnerů i přítomnost zástupců dotačního programu Interreg VA SK-CZ na konferenci. Účast odborníků z dalších států jen dokazuje, že je o toto téma zájem i mimo ČR a SR.“

Konference konaná v závěru projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí byla organizovaná vedoucím partnerem projektu, zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Programem spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, projektovými partnery (MAS Buchlov, Trnavský samosprávný kraj, Nitrianský samosprávný kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita v Brně) a dalšími partnery (obec Modrá, obec Velehrad, ŘKF Velehrad, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy).

https://www.kr-zlinsky.cz/na-velehrad-prijeli-zastupci-nekolika-evropskych-zemi-jednat-o-spolupraci-na-cyrilometodejske-stezce-fotogalerie-1138.html?fbclid=IwAR0G7uq9eLf5BH5es2C7Sa0146oNkMjKZPhS6CrpnGBqFCEmu7qa4dyxEz8