V neděli 18.června 2017 se uskuteční hlavní pouť na Blatnické hoře na Moravském Slovácku, u poutní kaple sv. Antonína Paduánského, lidově zvaného Antonínek, která se řadí k nejvýznamnějším poutním místům na Moravě. K popularitě tohoto poutního místa přispěl malíř Joža Úprka, kterého pro zhotovení proslulých obrazů zachycujících atmosféru blatnických poutí na přelomu století získal moravský vlastenecký farář P. Mořic Růžička.

Podle pověstí bylo na Blatnické hoře staroslovanské pohanské obětiště; v době cyrilometodějské mise jedno z působišť věrozvěstů, kteří z posvátné studánky křtili naše moravské předky.

Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy