Před 75 lety, dne 18. června 1942 svedlo 7 válečných parašutistů svůj poslední hrdinný boj s německou přesilou

Po úspěšné likvidaci zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha československými parašutisty rozpoutali němečtí okupanti v Protektorátu Čechy a Morava vlnu teroru. Sedm  vojáků, příslušníků Samostatné československé brigády z Velké Británie, nalezlo díky čs. odboji v té době úkryt v pravoslavném kostele svatých Cyrila a Metoděje, kde také  1942 svedli poslední boj se svými pronásledovateli.

Dne 18. června 1942 ve 4:10 začali Němci kostel obkličovat. Nejdříve prohledali byt kostelníka, pak vnikli do samotného kostela. Zde na kůru měli hlídku Opálka, Kubiš a Bublík, kteří okamžitě zahájili palbu. Jejich odpor byl zlomen až po dvou hodinách, kdy jim došly náboje. Opálka a Bublík si poslední náboj nechali pro sebe. Jan Kubiš vykrvácel na následky četných zranění.

Zbylí parašutisté byli ukrytí v kryptě kostela. Traduje se, že se snažili prorazit si únikovou cestu do kanalizace. Malým větracím okénkem z ulice v západní části kostela Němci do krypty házeli ruční granáty se slzným plynem, ale parašutisté je vyhazovali ven. Poté se Němci pokusili za pomoci protektorátních hasičů parašutisty vyplavit. Obránci však hadice díky dřevěnému žebříku vystrčili zpátky na ulici a pálili po vojácích. Nakonec jim jeden z hasičů žebřík vytáhl. Nyní již nic nebránilo v zaplavení krypty. Zatím byl v oblasti zazděného starého vchodu do krypty pomocí výbušnin proražen další vchod, z něhož následovaly další německé útoky, které však byly odraženy. Boj v kryptě skončil stejně jako boj v horní části kostela: parašutisté si poslední náboj nechali pro sebe.

Sedm statečných

Jozef Gabčík – narozen 8. dubna 1912 v Poluvsie na Slovensku
Jan Kubiš – narozen 24. června 1913 v Dolních Vilémovicích na Moravě
Josef Valčík – narozen 2. listopadu 1914 ve Smolině u Valašských Klobúk na Moravě
Adolf Opálka – narozen 4. ledna 1915 v Rešicích na Moravě
Josef Bublík – narozen 12. února 1920 v Bánově na Moravě
Jan Hrubý – narozen 4. března 1915 v Kunovicích na Moravě
Jaroslav Švarc – narozen 11. května 1914 ve Velkém Újezdě na Moravě

Ing. Pavel Dohnal, signatář Moravské národní iniciativy