V pátek jsme obdrželi odpověď hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka na naši žádost o delegování zástupce moravské národnosti do výboru pro národnostní menšiny kraje Vysočina. V naší žádosti jsme se odvolávali na § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích podle kterého zastupitelstvo kraje, na jehož územní žije dle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje spolek utvořený podle zvláštního zákona; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.

Již dříve jsme obdrželi odpovědi na obdobnou žádost od hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. Právě odpověď hejtmana Jihomoravského kraje se stala podnětem k žalobě o které jsme informovali na našem webu 5.6.2017

Pro vaše posouzení zveřejňujeme odpovědi na naši žádost všech tří hejtmanů.

Ing. Pavel Dohnal, mluvčí Moravské národní iniciativy