Historie našeho Slezska, tedy Slezska, které je na území naší republiky, byla poměrně složitá. Zjednodušeně se dá ale říct, že velká část jeho území, celé Opavsko, bylo původně územím moravským a připojilo se ke Slezsku z politických důvodů a to i s původním moravským obyvatelstvem. V Opavě samé v době, kdy Opavsko patřilo k Moravě, byla dokonce vedena i druhá řada Moravských zemských desk. Později se Opava stala sídlem německého řádu a byla z velké části poněmčena.

Moravané, usilující o obnovu práv Moravy nijak nezpochybňují zemská práva našeho Slezska. Ani to, že centralismem trpí stejně, možná v některých svých částech ještě více, než Morava.

Moravští patrioti prosazující obnovu zemského zřízení však učinili opakovaně při podpoře práv našeho Slezska velmi špatnou zkušenost. Otázka našeho Slezska byla opakovaně vhazována jako jablko sváru mezi moravské aktivisty, ať už z naivity, hlouposti, či cíleně se záměrem vnést do komunity moravských patriotů rozkol. Zvlášť v médiích byly úmyslně nadhazovány otázky tak, aby z toho bylo zřejmé, že snad moravské iniciativy nectí zemská práva Slezska a byla z toho cítit snaha postavit nás do světla jako někoho, kdo sice požaduje pro sebe práva, ale práva druhých nectí. Ale tak to není a nebylo. Je třeba aby si naše Slezsko samo řeklo jak vidí svou budoucnost. Moravské iniciativy se necítí povolány k tomu, aby se k tomu vyjadřovaly a názory obyvatel Slezska jakkoli ovlivňovaly.

Právě snahy moravské iniciativy očernit jsou důvodem, proč se dnes moravští patrioti zasazují především o práva Moravy, ale zároveň o obnovu zemského zřízení obecně. Touto snahou se de facto zasazují i o práva Čech a Slezska. A je jisté, že taková decentralizace by byla ku prospěchu celého státu !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa