Historie našeho Slezska, tedy Slezska, které je na území naší republiky, byla poměrně složitá. Zjednodušeně se dá ale říct, že velká část jeho území, celé Opavsko, bylo původně územím moravským a připojilo se ke Slezsku z politických důvodů a to i s původním moravským obyvatelstvem. V Opavě samé v době, kdy Opavsko patřilo k Moravě, byla dokonce vedena i druhá řada Moravských zemských desk. Později se Opava stala sídlem německého řádu a byla z velké části poněmčena. Když Marie Terezie prohrála pruské Slezsko, moravské stavy opakovaně po panovnici požadovaly, aby naše Slezsko dle původního stavu opět připojila k Moravě. Ale ona z propagandistických důvodů, aby se mohla tvářit, že monarchie celé Slezsko neprohrála, jim nevyhověla. A ač si jí jako císařovny a moravské markraběnky za mnohé vážím, tady Moravě způsobila zbytečný problém.

Moravané, usilující o obnovu práv Moravy nijak nezpochybňují zemská práva našeho Slezska. Ani to, že centralismem trpí stejně, možná v některých svých částech ještě více, než Morava.

Moravští patrioti prosazující obnovu zemského zřízení však učinili opakovaně při podpoře práv našeho Slezska velmi špatnou zkušenost. Otázka našeho Slezska byla opakovaně vhazována jako jablko sváru mezi moravské aktivisty, ať už z naivity, hlouposti, či cíleně se záměrem vnést do komunity moravských patriotů rozkol.

Zvlášť v médiích byly úmyslně nadhazovány otázky tak, aby to vypadalo, že moravské iniciativy nectí zemská práva Slezska a byla z toho cítit snaha postavit moravské patrioty do světla jako někoho, kdo sice požaduje pro sebe práva, ale práva druhých nectí. Ale tak to není a nebylo. Je třeba aby si naše Slezsko samo řeklo jak vidí svou budoucnost. Moravské iniciativy se necítí povolány k tomu, aby se k tomu vyjadřovaly a názory obyvatel Slezska jakkoli ovlivňovaly.

Právě snahy promoravské iniciativy očernit jsou důvodem, proč se dnes moravští patrioti zasazují především o práva Moravy, ale zároveň o obnovu zemského zřízení obecně. Touto snahou se de facto zasazují i o práva Čech a Slezska. A je jisté, že taková decentralizace by byla ku prospěchu celého státu !

Co se moravského, případně slezského národa týče, nemám právo se vyjadřovat za moravské patrioty jako za celek. Ale osobně jsem přesvědčena o tom, že moravský národ na Moravě vždy byl a je tu stále, byť bylo určité historické údobí tvrzeno lidem něco jiného. Vždyť Moravané jsou autochtonní (původní) obyvatelé Moravy. Tedy obyvatelé, kteří jsou zde usazeni o několik století přesahující 1 000 let.

Naproti tomu jsem přesvědčena, že v našem Slezsku, které de facto bylo vždy územím svým charakterem připomínající pohraniční marku, nemohl vzniknout slezský národ. K něčemu takovému nebyly nikdy podmínky. Pokud slezský národ vznikl a existuje, nebo vznikne v budoucnu, je to možné jen na území Polska, kde se také původní sídlo tohoto slovanského kmene nacházelo a nachází. Na našem území by se v tom případě mohlo jednat pouze o národnostní menšinu. Od obyvatel našeho (Jižního či Moravského Slezska) také často slyšíme upozornění a ohrazování, že oni jsou ´jiné´ Slezsko, než to v Polsku. Myslím, že i to mluví samo za sebe.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa