Když o sobě řekne občan narozený v Čechách, že je Čech, je to v pořádku. Řekne-li o sobě občan, narozený na Moravě, že je Moravan (a nikoli Čech), hned jsou mnozí pohoršeni, nadávají mu do moravských separatistů (tak nadávali i Leoši Janáčkovi za jeho tvorbu !), nacionalistů, moravistů a dostává se mu i dalších podobných „nálepek“. Dokonce propaganda tvrdí, že Moravané chtějí „dělit“ republiku. Jakoby už nebyla rozdělená a to dokonce do čtrnácti nefunkčních, drahých a v podstatě nesmyslně ustavených krajů !

PROČ? Když je historicky doloženo, že češství na Moravě vzniklo jako umělý politický konstrukt a odpočátku nebylo přirozené ?

Že na Moravu přijížděly kolem poloviny 19. století „spanilé jízdy“ složené z českých obrozenců přemlouvat moravské vzdělance té doby, aby se Moravané prohlásili za Čechy. Že je to politická nutnost kvůli ohroženému společnému slovanskému jazyku. Jak byla tehdy chápána moravština na Moravě a čeština v Čechách.

Jako memento zní slova napsaná Karlem Havlíčkem Borovským, kterými ve svém tisku odpovídal na obavy Moravanů, že pokud se přihlásí Moravané kvůli záchraně slovanského jazyka k češství, mohla by proto Morava přijít o práva a svobody. „Jak by si mohla Morava myslet, že ji chceme připravit o její práva a svobody !“ A přece se to stalo! Podaná ruka Čechům ze strany Moravanů byla později zneužita.

Jak obtížně a s jak mizivými výsledky se Morava už dlouhá desetiletí brání. Nebyl jí ponechán ani jediný moravský oficiální orgán, který by se jí zastal. Nemá oficiální ústa, kterými by se mohla hlasitě dovolávat ukradených zemských práv.

Ale moravští patrioti ve svém úsilí o spravedlivou nápravu neustanou. Nemohou. Hájí přece práva své rodné země a vlasti – Moravy. A všech jejích obyvatel.

Jednou přijde příznivější doba a Morava a Moravané stanou mezi ostatními zeměmi a národy jako rovní mezi rovnými ! Ve společném státě s Českou zemí a českým národem. Jak to odpovídá tisíciletým tradicím Zemí koruny české a později Rakouska-Uherska, ale i preambuli naší ústavy a stále platným percepčním zákonům.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa