Obvykle jsou mezi moravskými vlastenci srovnávány polistopadové kraje s těmi z dob Klementa Gottwalda. Při bližším srovnání je však třeba konstatovat, že výtvor z roku 1997 je ještě o něco horší. Místo tehdejších 13 krajů máme nyní 14. Zatímco na sklonku roku 1948 ponechali komunisté pramen řeky Moravy, stejně jako města Moravská Třebová a Svitavy v moravských krajích, nyní se nachází v kraji českém. Dačicko bylo alespoň přičleněno k Jihlavskému kraji, v současnosti je v kraji Jihočeském. I v rámci totality následovala po 11 letech reforma, která počet celků alespoň redukovala. Nynější nesmyslné celky existují již déle než dvě desetiletí. Pozdější kraje z let 1960 – 1990 sice nebyly ideální, ovšem oba měly v názvu alespoň název naší země. Kromě toho zákon o národních výborech z roku 1967 umožňoval spojení Jihomoravského KNV se Severomoravským KNV (jak se málem v nadějném roce 1990 podařilo), nyní taková iniciativa možná není. A co je asi nejhorší – v rámci politicky korektního uvažování není ve sdělovacích prostředcích místo pro zamyšlení nad současným špatným stavem, či nad naší nedávnou minulostí.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa