… tak lze charakterizovat houževnaté počínání bruntálského zastupitele Karla Mašlíka (zvolen za SPD). Opakovaně se snaží, aby i Bruntál vyvěšoval moravskou vlajku, minimálně na svátek sv. Cyrila a Metoděje, tedy 5. července. Ani v posledním roce současného zastupitelstva se uvedené město nepřipojilo k více 1580 městům a obcí, které tak učinily. Záznam z jednání:

http://data.mubruntal.cz/zm-zaznamy/zm_2022_06_14/HerSie/HerSieHtml5.html 

čas 20:04:477.4 Materiál předložený zastupitelem Mgr. Karlem Mašlíkem – Vyvěšení moravské vlajky na budově Městského úřadu Bruntál dne 5.7. 2022

Někteří zastupitelé se vymlouvají na fakt, že se Bruntál převážně nenachází na území Moravy. Když pominu realitu, že nyní žijeme v krajích velmi podobných těm z let 1949-1960, tak připomínám, že Opavsko a Bruntálsko byly součástí Moravského markrabství. Postupné vzdalování se od naší země, a pozdější příklon ke Slezsku, započalo po zplození pancharta (tedy nemanželského syna Přemysla Otakara II.). Definitivní ztráta severních území proběhla až po Třicetileté válce. Ovšem hlavním důvodem mnoha zastupitelů je jistě jednoduchý fakt, jsou to odrodilci loajální současnému systému.

Tomáš Skoumal