Stručné stanovisko strany Moravané:

http://moravane.cz/domains/moravane.cz/blog/2022/08/podporujeme-zapsani-prava-na-platbu-v-hotovosti-do-listiny-zakladnich-prav-a-svobod

Podporujeme zapsání práva na platbu v hotovosti do Listiny základních práv a svobod. Je to účinná ochrana proti totalitním tendencím na totální kontrolu občanů.

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=104739&fbclid=IwAR1u5ppRbtJBXBTuggg_KhRA9TqvdFFAPZPpa-CE0L4Sae0ydWIPohDDVNg