Jan Jindřich (12. 2. 1322 – 12. 11. 1375, markrabě moravský 1349-75) byl významnou moravskou osobností. Učinil Brno sídelním městem moravských markrabat z lucemburského rodu. V tom pokračoval i jeho syn Jošt, jehož připomíná jediná jezdecká socha v Brně na Moravském náměstí. Jan Jindřich je též zakladatelem kostela sv. Tomáše a přilehlého augustiniánského kláštera (dnes budova Moravské galérie).

Město Brno vděčí Janu Jindřichovi za to, že bylo učiněno sídelním městem Moravy, byť tehdejším hlavním zemským městem byla Olomouc. To byl počátek procesu, který byl završen postavením Brna jako hlavního moravského zemského města. V důsledku toho se Brno odlišilo od jiných zeměpanských a později například krajských měst a stalo se prvním městem Moravy a druhým městem dnešního státu, kde sídlí řada státních orgánů, vysokých škol a jiných institucí celostátního významu.

Byť nyní nemá Morava své úřední administrativní centrum je Brno nejvýznamnějším moravským městem. Je vhodné připomenout, že u počátku postavení Brna v rámci Moravy stál markrabí Jan Jindřich Lucemburský, symbolickým vyvěšením moravské vlajky. Bez Moravy by Brno nebylo tím, čím je. Správné je, aby moravská vlajka zdobila brněnskou radnici trvale.

Moravská vlajka na radnici Brna

https://www.blogosvet.cz/article/brno-moravskou-vlajkou-uctilo-markrabiho-jana-jindricha-Xfq5Y