Morava, 12. dubna 1870

Také jedno osvědčení

… A také by to muselo s Moravou už velmi smutně vyhlížet, když by museli Moravané se teprve veřejně ozývat o svou samostatnost. Že má Morava být úplně nezávislá od Čech, jest pravda, která se rozumí sama sebou, jako se rozumí, že z dvojčátek neb trojčátek každé dítě samostatné tělo a samostatný duch jest. Siamská dvojčata, jež srostlá jsou k sobě břichem, jsou již nestvůrou nepřirozenou a chodějí se na ně lidé koukat, jako na výminku od pravidla. A zrovna tak by to vypadalo, kdyby Čechy a Morava za kapsu k sobě srostly; celý svět by na to udiveně pohlížel a každý rozumný člověk by se tomu smál.

Tedy hlásat světu, že má Morava zůstat samostatnou, připadá nám jako dokazovat, že je voda mokrá a sníh bílý a oheň teplý; je to věc, která se sama sebou rozumí. Vzdor tomu ale uveřejňujeme přípis, jenž nám z Prus od slavného představenstva zaslán byl, aby viděl svět, že v lidu samém leží vědomí to nejhlubší, kterak samostatna musí zůstat vlast moravská a že lid ten cítí v sobě tu sílu, aby samostatnost tu uhájil…

Příspěvek zaslal Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa