Stropní freska v sále Rady brněnské Nové radnice je v podstatně horším stavu, než naznačovaly sondy z roku 2008. Informaci uvedl vedoucí restaurátorského týmu Martin Číhalík. Sál prodělává od léta loňského roku rozsáhlou rekonstrukci, při níž budou kompletně vyměněny rozvody topení, vody, chlazení a vyměněna podlaha. Obnova sálu by měla vyjít na více než 25 milionů korun. Stropní freska zpodobňující zasedání moravského zemského soudu vznikla okolo roku 1730, její autor není zatím znám. Restaurátoři zbytky díla odkrývali pět měsíců.

“Bohužel se ukázalo, že stav fresky je mnohem horší, než naznačovaly sondy. Nejvíce se na jejím stavu podepsal provoz v 19. století, kdy sál využívala armáda, poté sloužil jako městská vývařovna,” uvedl Číhalík. Citlivě se k výzdobě stropu a stěn nechovali ani další uživatelé. Freska byla přemalována barvou bez jakéhokoliv zakonzervování, podle restaurátorů byly některé části omítky pravděpodobně seškrabány. Další části díla poškodila bohatá štuková výzdoba, kterou sál později dostal. Pod ní byla stěna osekána až na cihly.

“Museli jsme omítku zpevnit, protože se sypala jako cukr. Nejpoškozenější části tmelíme vápnem a pískem, jak se to kdysi dělávalo,” uvedla restaurátorka Šárka Macková. Restaurátoři nyní spolu s památkáři zvažují, jak budou při obnově fresky postupovat.

Pravděpodobně pomocí retuší zdůrazní zbytky původní malby a ostatní části zatmelí a pokusí se doplnit prvky iluzivní architektury, která strop zdobila. Horší situace je s figurální výzdobou, na které detaily úplně chybějí. Zároveň ale bude třeba obnovit malbu pilastrů na stěnách, které architekturu na stropě nesou. Komplikovanější zásahy na fresce nejspíš prodlouží práce, které měly skončit na konci letošního roku. Podle Martina Číhalíka by ale neměly trvat déle než do jara 2021.

Zdroj: https://zpravyzmoravy.cz/freska-zobrazujici-moravsky-zemsky-soud-v-brne-na-nove-radnici-je-poskozenejsi-nez-se-zdalo/?fbclid=IwAR2F-3v-AjB4MD0TH7SZw43yOusYdPQJOouvZ-QLRNhXnziIe91c7YV-mbE