Politické národy byly „vymyšleny a prosazovány“ proto, aby lidé spíše přijali nadvládu jim cizího národního společenství. Nejsou to národy přirozené, charakterem odpovídají „státní příslušnosti“.

Zatímco v Čechách je český politický národ totožný s národem přirozeným (původně zemským), na Moravě je tomu naopak. Přirozeným (původním zemským) národem na Moravě je národ moravský a uměle naroubovaným národem na Moravě je politický národ český. I proto ta diskontinuita – i proto si často nerozumíme. Proti přirozenosti nelze trvale prosadit technokratické praktiky. Přirozenost se vždy nakonec ozve a najde si svou cestu. Má v sobě životodárnou sílu … !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa