Ve světě nejproslulejší Moravan zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu. Komenský byl velký učenec, označovaný i jako učitel národů, byl také biskupem Jednoty bratrské. Vždy se hlásil ke svému moravskému národu a proto často ke svému podpisu přidával ještě latinské Moravus

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa