Na Hlavní stránce jsem objevila celou řadu propagačních fotografií Jeseníků se značkou a nadpisem: Nejkrásnější české hory – Jeseníky. Když pomineme, že se Jeseníky kdysi nazývaly HVOZD MORAVANŮ, nemůžeme pominout, že se nacházejí dílem na Moravě a dílem v našem Slezsku.

Nestačilo by tedy docela normálně napsat NAŠE NEJKRÁSNĚJŠÍ HORY – JESENÍKY ? anebo to poskládat trochu přirozeněji JESENÍKY – NAŠE NEJKRÁSNĚJŠÍ HORY ! Když je nade vši pochybnost jasné, že se Jeseníky nenacházejí v Čechách a jako kterékoli hory – nemají ani národnost !

Můj názor v žádném případě neznamená, že bych snad měla negativní vztah k Čechům, nebo mně snad vadilo něco, co je skutečně české a je tak i označováno. To by byla přece hloupost ! Ale pokud trvale zaznamenáváme nepřirozený, umělý nárůst označování všeho možného za „české“ tam, kde dříve takové označování nebylo obvyklé a dokonce tam, kde se dříve používalo zcela přirozeně označení moravské, či moravskoslezské, je to nejen divné, ale také podezřelé! Je z toho cítit umělá, centrální mocí v Praze podporovaná a chtěná (oficiálně nepřiznaná) asimilace Moravanů do českého národa ! Kam zdaleka ne všichni Moravané, i po 170 letech tlaku na počeštění Moravy, chtějí !

Braňme se podobným věcem. Nepoužívejme především sami taková označování. Naopak vracejme se k původnímu. Jako příklad uvedu postupné změny od moravského národního k českému lidovému, ač se přitom jedná stále o totéž:

Dříve: Moravské národní písně
Později: Moravské lidové písně
Dnes: České lidové písně ( sem jsou nově úmyslně stále častěji zařazovány i ty z Moravy !)

Zatím toto podprahově působící označování ještě zcela nepřevážilo! Ale tlak na to je nepřehlédnutelný! Jako mnoho jiného, co přichází z pražského mocenského centra, má i toto za úkol oslabovat přirozené moravanství ve prospěch uměle vnášeného češství. V Praze si myslí, že vědí nejlépe co je správné – a co je třeba lidem vnutit !

Dávejme si na to pozor a nepoužívejme to především my sami! I když to stále slyšíme a čteme kolem sebe. Buďme si toho vědomi – a braňme tomu jako to jen jde !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa