Moravská zemská knihovna v Brně představuje ukázku nejzajímavějších bibliofilských tisků z obsáhlého souboru uloženého v jejím fondu. K vidění bude na výstavě Krásná kniha moravská. Kniha budiž i u nás a dnes uměleckým dílem v prostorách MZK ve dnech 2. prosince až 1. února. Kurátorky věnovaly pozornost především produkci nejzásadnějších moravských nakladatelů a vydavatelství 1. poloviny 20. století. Připraveny budou pozoruhodné tisky vzešlé z nakladatelské činnosti Josefa Floriana, Arno Sáňky a dalších moravských vydavatelů.

Fenomén krásné knihy se objevuje v západní Evropě v 2. polovině 19. století jako odpověď na masovou produkci nekvalitních knih a na přelomu století se začíná prosazovat i na Moravě. Rozsáhlý bibliofilní fond MZK počítá s více než 4 000 knih a stále se rozrůstá. Zahrnuje v sobě knihy rozdílné kvalitativní hodnoty od skvostů, například v podobě souboru grafických listů Jana Konůpka, po knihy, které lze označit jako běžné, ale v českých zemích se v době budování sbírky vyskytovaly jen v několika málo exemplářích.

„Při práci s bibliofilskými tisky mi prochází rukama knižní svazky, které vyšly před dvaceti, padesáti, sto lety. Stále mě dokáže překvapit, jak čistě a nadčasově působí. Jsou to knihy, které nezestárnou,“ říká kurátorka výstavy Hana Glombová.

Výstavu doprovodí ve středu 11. prosince workshop, který zájemce seznámí s výtvarnými technikami spojenými s výrobou krásných knižních exemplářů – s rytinami, mramorováním, škrobováním papírů atd. Naváže komentovaná prohlídka výstavy, kterou provedou kurátorky H. Glombová a R. Macháčková. Komentovanou prohlídku zopakují ještě v pondělí 20. ledna.

Bibliofilský tisk neboli bibliofilie, to je krásná kniha, která jiné převyšuje svým mimořádným obsahem i formou. Harmonicky se v ní spojuje kvalitní text, který je u cizojazyčných textů zpřístupněný odpovídajícím překladem, s vhodným obrazovým doprovodem, který je často realizován formou neobvyklých grafických technik. Pozornost autoři zaměřují na předtiskovou úpravu knihy, při které se spojují spolupráce renomovaného typografa s grafikem. Bibliofilie je zpravidla vytištěná na ruční nebo obzvlášť kvalitní strojový papír, je vytištěna se zvláštní péčí v malém počtu exemplářů, které jsou ručně očíslovány a podepsány autorem, redaktorem, překladatelem, ilustrátorem, popř. dalšími zúčastněnými osobnostmi. Dílo završuje umělecká knižní vazba, popřípadě i pouzdro. Takto pečlivě vyrobené knihy pak většinou putují do kolekcí náruživých sběratelů.

https://zpravyzmoravy.cz/krasna-kniha-moravska-moravska-zemska-knihovna-laka-na-vystavu-svych-nejlepsich-bibliofilii/?fbclid=IwAR1YxjXvphoS2OVA4Sh_8Za1QjVVftB8lSETKx_zOm8l38GjC5IMxYd5tNQ