VYZNAČENÍ HISTORICKÉ HRANICE JAKO TURISTICKÁ ZAJÍMAVOST. HLÁSÍME SE K OBĚMA ČÁSTEM NAŠEHO KRAJE, ALE PROČ SI NEPŘIPOMENOUT HISTORII?

To že Pardubický kraj je podle stávajícího členění naší země vlastně „Českomoravským pomezím“ nikdo asi nepochybuje. Základní stavební jednotkou jsou okresy, které od 60. let 20. století nijak nezohledňují historické členění zemí, které jsou dnes součástí České republiky. Až do roku 1960 za bývalého Československa ovšem tehdejší okresy i kraje odpovídaly alespoň přibližně a navazovaly na historické hranice Čech, Moravy a Slovenska. Pardubický kraj se i svými symboly hlásí jak k české, tak i moravské části (jedno pole na vlajce i na znaku patří českému lvu, jedno moravské orlici).

Před několika týdny se objevila iniciativa nadšenců a historiků, kterou vyznačili na dvou místech historickou hranici mezi zeměmi českou a moravskou. Bílá čára na hlavních silnicích s nápisy Čechy, Morava byla vyhodnocena nejprve jako trestný čin a začalo stíhání. Nakonec jej přehodnotil státní zástupce na přestupek. I tak… Myslím, že nemá cenu hledat v iniciativě nic nebezpečného. Zvláště pokud se na zemské hranici obnovuje v lesích množství hraničních kamenů ještě z dob tzv. Tereziánského katastru tj. z 18. století.

Proto jsem považoval za správné, že se setkám s iniciátory a pobavíme se, jak nenásilně upozornit na historický kontext správního členění naší země. A řešení je elegantní. Všude v zahraničí a nakonec i u nás se můžeme setkat s upozorněním na turistické zajímavosti. V České republice existuje dokonce oficiální dopravní značka – hnědá cedule s bílým textem a příznačným symbolem. Už v minulosti jsme s Klubem českých turistů vyznačili řadu turistických cílů, tak proč ne i tento?

Zdůrazňuji, že krajská samospráva se hlásí k oběma částem kraje. Historicky ovšem Moravskotřebovsko a Svitavsko bylo skutečně na území Moravy, tak proč si aspoň takto nevzpomenout? Zdůrazňuji, že se tím nic nemění, protože jde o pouhé vyznačení zajímavosti. Kraj je a nadále i bude „Českomoravským pomezím“.

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje