SVATOPLUK – VLÁDCE MORAVSKÉ ŘÍŠE – BYL SKUTEČNÝM KRÁLEM

Jedna část z rozhovoru se slovenským historiekem Martinem Homzou:

Vedú sa diskusie, či bol, alebo nebol Svätopluk kráľ.
Moravský historik Lubomír Havlík v roku 1994 vydal knihu Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů. Nik z českých historikov neprotestoval, no len čo niekto s touto myšlienkou príde na Slovensku, spustia sa zlostné mediálne prehánky. Povedzme si na rovinu. Svätopluk je kráľom podľa základných pravidiel historickej kritiky, o jeho kráľovskom titule píšu dva od seba nezávislé pramene. List pápeža Štefana V. je napísaný „Svätoplukovi, kráľovi Slovanov“ a kráľovskú hodnosť Svätopluka potvrdzuje aj dobová ríšska kronika – kronika Reginona z Prümu. Ak by sme postupovali tak, ako to robia odporcovia kráľovského titulu Svätopluka I. Veľkého, potom môžeme spochybniť aj kráľovský titul Boleslava Chrabrého, ktorý dokladá len jeden prameň, nehovoriac o titule Štefana, o ktorom sa píše len nepriamo, že mu cisár Oto III. poslal kráľovské insígnie. Aké to boli insígnie, nevieme. V oboch prípadoch viac ako historická kritika kráľovský titul dokladá historická tradícia a tá o kráľovskom titule Svätopluka nepochybuje.

***

Proč oficiální česká prezentace moravských dějin neustále tituluje moravské krále z mojmírovské královské dynastie, Mojmíra, Rostislava a Svatopluka jako knížata? Když soudobé slovanské označení kňedz (kňadz) odpovídá titulu panovník, rex, tedy dnešnímu označení král? V případě Svatopluka je to zvlášť křiklavé !

I tady jde o politiku. Morava dlouhodobě usiluje o navrácení zemských práv, se kterými v roce 1918 do společného československého státu vstupovala, či spíše byla vzata, aniž by se Moravanů někdo ptal. Natož aby byla sepsána smlouva, zaručující jí aslespoň taková práva, jaká požívala v Rakousku-Uhersku. Práva, která požívaly i Čechy a která se Čechům zdála tak nedostatečná, že na R-U dodnes nadávají. Ale Moravě nezachovaly ani stín těch práv.

Komunistický krajský centralismus se polistopadovým mocným líbí. Mají v rukou větší, centralizovanou moc. Že to škodí celému státu, protože se nemůže rozvíjet rovnoměrně a rozvoje ubývá se vzdálenosti od centra, jim nevadí. A k potlačení snah o moderní a efektivní zemské (spolkové) zřízení slouží i zamlčování a snižování významu moravských dějin a Moravy samé. Včetně snižování významu moravských králů a mnoho dalšího ze vzdálené i blížší minulosti.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa