Moravský národní kongres v roce 2017 :

 • Jarní zasedání MNK dne 24.6. 2017
 • Podzimní zasedání MNK dne 25.11.2017
 • Zasedání Výkonného výboru MNK 3x za rok
 • Mše svatá za krále Svatopluka dne 12.3.2017 ve Křtinách a následné setkání zástupců MNK, KŘMR a SMB
 • Zajištění a provedení přednášek : 12. 3. 2017 : Svatopluk – sporná data, 24.6. 2017 : Marie Terezie – 300. výročí, 25.11.2017 : Alois Pražák – politik a člověk
 • Vydání sborníku MNK 2011 – 2016
 • Smlouva o spolupráci MNK – MM podepsaná  dne 24.6.2017
 • Příprava materiálů k setkání s monitorovací komisí Rady Evropy v roce 2018
 • Úzká spolupráce s iniciativami: Mladí Moravané, Sdružení monarchistů Brno, Královský řád moravských rytířů, Kruhy rodů Moravy a Slezska, Špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského
 • Řada dalších aktivit drobnějšího významu

Plán činnosti Moravského národního kongresu v roce 2018 : 

 • Jarní zasedání MNK –  únor / březen 2018
 • Podzimní zasedání MNK – listopad 2018
 • Zasedání VV MNK nejméně 6x ročně (dle potřeby i více)
 • Setkání s monitorovací komisí Rady Evropy – termín zatím není z RE ohlášen
 • Rozšíření spolupráce MNK s organizacemi u Moravského kulatého stolu i s iniciativami mimo něj
 • Mše svatá za krále Svatopluka ve Křtinách – 11. března 2018 s  pracovním zasedáním při účasti spolupracujících organizací
 • Přednášková činnost, týkající se převážně  příčin a důsledků roku 1918 pro Moravu
 • Příprava Sborníku MNK 2017 – 2018 (2019).