Výhled činnosti na rok 2018

  • Hudebně – literární akce se budou konat každé třetí úterý v měsíci, tedy ve dnech: 16.1., 20.2., 20.3., 17.4., 15.5., 19.6., 17.7., 21.8., 18.9., 16.10., 20.11. a 11.12. Místo konání: bývalá restaurace „U mámy“ ve Štramberku. Čas: od 16 hodin.
  • Setkávání přátel Kruhu se bude konat každou poslední neděli v měsíci. Místo konání: bývalá restaurace „U mámy“ ve Štramberku. Čas: od 11 hodin.
  • Sbírání moravských a slezských lidových říkánek. Po vydání souboru říkánek budou tyto rozdávány rodičům, do mateřských škol, rozesílány internetem.
  • Dokončuje se příprava na vydání knihy „Věčný hlahol moravské země“. Autorka: Jaroslava Grobcová.
  • Pravděpodobně bude vydána ještě v roce 2018 další publikace. Autorka: Zuzana Kaiser – Dorazilová.
  • Postavení a odhalení sochy knížete Svatopluka v obci Růžka v Beskydských horách. Termín bude upřesněn. Autor sochy: Svatopluk Forman.
  • Pořádání zájezdů pro členy a příznivce Kruhu na významná místa Moravy a Slezska. Data konání budou s předstihem oznámena.
  • Pořádání setkávání členů a příznivců Kruhu na Radhošti, na Jarcové a jinde. Data a místa konání budou včas oznámena.
  • Chystá se vydání prvního čísla internetového Almanachu v roce 2018. Kruh Rodů Moravy a Slezska má zájem o příspěvky.

_______________________________________________________________________

Informace byly  poskytnuty Kruhem Rodů Moravy a Slezska.