Orlice, jež dala název celé brněnské ulici, se v pátek po sto letech vrací do průčelí domu číslo sedm. V Orlí ulici odhalí o půl jedné odpoledne její plastiku. Symbol orlice z císařského erbu dovolil umístit na fasádu tehdejšího hostince císař Josef II. na znamení spokojenosti. Původní stavbu nahradil později nájemní dům, do jejíž fasády stavebník orlici zakomponoval.

Symbol orlice z císařského erbu dovolil umístit na fasádu tehdejšího hostince císař Josef II. na znamení spokojenosti. Původní stavbu nahradil později nájemní dům, do jejíž fasády stavebník orlici zakomponoval. „Štít s císařským znakem a vyobrazením Leopolda II. byl umístěn nad vjezd ve dvorní části nového domu a rakouská orlice pak na arkýř v průčelí domu,“ uvedl radní Brna-středu Michal Doležel. Při převratu v Československu roku 1918 postupně symboly staré monarchie mizely. „Orlice byla přemístěna do dvora, kde zůstala až do letošní roku. Po sto letech se však tento symbol vrací zpět jako důležitý symbol pamětí města,“ doplnil Doležel.


Zdroj: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/musela-ze-stitu-do-dvora-cisarska-orlice-se-po-sto-letech-vraci-do-orli-ulice-20180615.html