Kdo jsme?

Podle toho, jakou svou identitu a příslušnost cítíme a žijeme, můžeme vnímat své spojení s rodnou zemí, národem a svým světonázorem (světopojímáním). Slovany jsme, pokud se narodíme jako obyvatelé slovanských krajin. Slovieny se stáváme, pokud vnímáme hluboké vnitřní spojení se slovanskou kulturou, jež je součástí genetické paměti, na kterou se kdykoliv můžeme napojit a čerpat z ní poznání a vedení svých slovanských Předků. Slavjani jsou pak ti, kteří se ctí a důstojností slaví své a naše společné slovanské Předky a Světlé Bohy.

Co chceme a děláme?

Naším posláním je obnova, udržení a rozvíjení odkazu našich Předků, což je ukryto v našich skutečných dějinách a původní slovanské Kultuře. Nejvíce čerpáme z doby naší poslední svobodné Državy – Velké Moravy. Slavíme naše svátky, navštěvujeme posvátné přírodních místa (svatiliště) a udržujeme tradice Předků. Vzděláváme se z našich původní Védické kultury, Zápovědí Světlých Bohů a Moudrosti a zkušenosti Předků. Toto bohatství zachováváme, rozhojňujeme a sdílíme s ostatními členy našeho slovanského Národa.

Z Čeho vycházíme?

Původní Slované žili podle své KULTURY, tedy plně svobodně ve svých DRŽAVÁCH v souladu se svým Svědomím a Duchovním poznáním, zaručující harmonický život ve Vesmíru, Zemi a v životě lidí. Toto bylo a stále je pro nás živou součástí Víry, která vychází z Védické kultury, vědění o KONECH stavby Světa a Vesmíru, zahrnující výstup Duše po Zlaté Cestě Duchovního Vývoje.

Koho oslovujeme?

Budujeme společenství Slovanských Občin, které je postaveno na obnově Védské tradice našich Předků a mezi nás jsou vítání všichni, kteří se k této tradici živým způsobem navracejí a chtějí být takovou Slovanskou Občinou. Navazujeme přátelské vztahy a spolupráci se všemi, kteří usilují o rozvoj svébytnosti našeho slovanského národa se svou Slovanskou tradicí, a na ni stavějící svoji budoucnost. Na veřejnosti vystupujeme jako společenství Slovanských Občin, které se navrací ke svým Slovanským kořenům, Předkům a Védské tradici, a toto vše nabízí ke sdílení a duchovnímu povznesení celého našeho Národa.

zdroj: https://www.drzava-moravaslezsko.cz/