Vážení členové Rady ČT!

Zasílám Vám dopis, který jsem v prosinci minulého roku zaslal Mgr. Beránkovi. Do dnešního dne na něj nereagoval.

Žádám Vás, abyste obsah tohoto dopisu a jeho přílohy i obsah mého dopisu Mgr. Beránkovi projednali a přiměli Mgr. Beránka, pracovníka Redakce zpravodajství ČT, domácí redakce, aby se Dr. Skoumalovi a potažmo všem nám občanům ČR, kteří se cítíme být Moravany a kteří ctíme svoje moravské zemské a národní tradice, omluvil. Jeho urážlivými výroky, zvláště jeho nehorázným srovnáním významu svých vlastních narozenin se zrušením staletími prověřeného a osvědčeného  zemského zřízení a jeho nahrazením systémem komunistických krajů v roce 1948 (Zákon 280/1948), jeho označením tohoto zlovolného komunistického rozhodnutí s rozsáhlými společenskými a politickými následky „naprosto obskurním tématem“, jeho výsměšnou výzvou „svolat nějaké pietní shromáždění“ a poté sledovat „kolik tam přijde lidí“, se cítím velmi pohoršen a ve svém vědomí příslušnosti k Moravě velmi uražen.  

Připomínám, že moravské zemské vlastenectví je na Moravě stále silné, k moravské národnosti se při posledním sčítání lidu přihlásilo 631 tisíc občanů České republiky. Je to málo, aby Mgr. Beránek mohl argumentovat výše uvedeným posměšným způsobem? Pro srovnání, to je jedenadvacetkrát víc než je domácích obyvatel Lucemburska. jNevypovídají snad citované arogantní výroky pracovníka Vaší ČT něco o proslulém českém nacionalizmu – Mary Heimannová, Československo: stát, který selhal? Text  Mgr. Beránka byl zveřejněn, jak uvádím výše, v internetovém deníku Moravský národ a vyvolal mezi jeho čtenáři velké rozhořčení, mohl bych Vám zaslat množství velmi roztrpčených ohlasů.

Na závěr výrok bojovníka proti komunizmu, moravského metropolity, arcibiskupa Františka Vaňáka:

„My Moravané jsme stále tím národem, který nese pečeť vyspělé kultury, vzdělanosti, pracovitosti a tvůrčí síly, ale také pečeť schopnosti být svorníkem vzájemného sblížení s ostatními národy.“ 

 Dr. Jiří Kvapil, Brno

 

Přílohy:

1) kopie dopisu dr. Kvapila Zpravodajství ČT, Mgr. Beránkovi

2) tzv. „nevyžádaný“ text, kterým si dr. Skoumal prostřednictvím magistra Beránka, pracovníka Redakce zpravodajství „dovolil“ oslovit příslušnou

    redakci veřejnoprávní České televize

3) písemnou odpověď Mgr. Beránka dr. Skoumalovi