Moravci je historický název pro moravským nářečím hovořící obyvatelstvo pruského Slezska, žijící severně od řeky Opavy. Mezním je rok 1742, kdy oblast dnešního Hlučínska, Ratibořska a Hlubčicka připadla Pruskému království a místní obyvatelstvo bylo po téměř dvě století vystaveno silné germanizaci (která zesílila zejména po roce 1871, kdy došlo ke sjednocení německých států a vzniku Německého císařství).

Nicméně tito lidé z velké části na svou moravskou minulost nezapomněli. Při prvním sčítání lidu nově vzniklého Československa si psali do sčítacích archů, že jsou Moravci. Byli ovšem přičteni k Čechům a nadále vydáváni za Čechy. Dnes jsou ostatními většinou nazýváni Prajzáky (Prusy). Myslím si, že je to k nim nespravedlivé. Ostatní obyvatelstvo, zřejmě i z neznalosti tamější historie, které se naše školní osnovy až hystericky vyhýbaly, na ně často pohlíží nepřátelsky. Možná i proto, že Německo vrazilo mezi ně a ostatní obyvatele klín tím, že těmto lidem (v německém zájmu) poskytuje na požádání německé občanství.

Je na vás zda to posoudíte jako špinavou politiku, či ne.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa