V sobotu 1.6. 2019 odpoledne, proběhla v Prostějov akce s názvem „Co nevíte o hanáckém kroji“.

V krásném prostředí zámeckého příkopu se sešla spousta lidí z různých koutů Moravy a se zaujetím sledovali poutavé vyprávění paní Blanky Hlávkové, která podrobně popsala vývoj hanáckého kroje od XVII. století až po jeho zánik i jeho znovuzrození. Na náměstkyni primátora paní Sokolovou jsme oblékli kousek po kousku celý kroj, kde u každé součástky paní Hlávková popsala co to je, jak prát, škrobit i žehlit a nakonec pan Kekeši opět za odborného výkladu paní Hlávkové uvázal hanácký šátek (žádná sranda naskládat na hlavu látku o rozměrech 150×150 cm).

Celý program pan Kekeši doprovázel hrou na Harmoniku a hanáckými písničkami. Úplně na závěr měli všichni přítomní možnost podívat se a třeba i vzít do ruky různé krojové součástky, vzácné i 150 let staré tisky výšivek. Velice mně potěšilo na duši, že naši skromnou akci navštívila i paní PhDr. Věra Kovářů a pochválila nás, že jsme se dobře připravili a že program, který jsme původně plánovali maximálně na 90 minut trval přes 2 hodiny a ještě se lidem nechtělo domů.

Martina Dudková, předsedkyně MS MNO Olomoucko