Vážení přátelé, příznivci Moravy,

dnes si naši vzpomínku a připomenutí výročí narození jistě zaslouží významný moravský básník a historik, pan JIŘÍ KUBĚNA, vlastním jménem PhDr. JIŘÍ PAUKERT.

Narodil se 31. května 1936 v hanáckém městě Prostě­jově. Vystudoval dějiny umění na Filosofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity. Nejprve pracoval coby historik umění na Památkovém ústavu v Brně. Již v roce 1966 vznikla na jeho podporu Společnost přátel Jiřího Kubě­ny. Před společenskými změnami roku 1989 mistr publikoval téměř výhrad­ně v samizdatu a také v exilu. Výjimkou bylo několika kratších textů, které vydal v nadějné době společenského uvolnění kolem roku 1968. Jiří Kuběna neodmyslitelně pařil do okruhu časopisu Tvář. Redigoval samizdatové sbor­níky Tempo (1968) a Tauros (1974), časopisy Proglas (1990) a Box (od roku 1988). Je autorem asi třiceti rukopisných básnických knih. Zajímavostí je, že první knihu Zpívající Voliéra napsal již jako sedmnáctiletý. V 90. letech vydával časopisy Box a Vetus Via. Roku 1994 nastoupil historik, pan Jiří Ku­běna, jako kastelán hradu Bítova. Zde trvale žije a každoročně organizuje celostátní setkání básníků. V roce 1998 byl pan Jiří Kuběna vyznamenán pre­zidentem Václavem Havlem medailí Za zásluhy v oblasti kultury a umění I. stupně.

Jiří Kuběna vydal následující publikace: Zpívající Voliéra, soukromě 1953; Vetus Via, Brno 1996; Moře v úplňku, Votobia, Olomouc 1991; Nelí­tostné Zastaveníčko, František Muzika, Praha 1968; Petrov, Brno 1994; Láska Boha i Člověka, Votobia, Olomouc 1991; Krev ve Víno, velký autorský výbor, Votobia, Olomouc 1995; Jižní Kříž, Dílo sv. II, Vetus Via, Brno 1998; Paní na Duze, Petrov, Brno 1998; Žízeň Hvězdy Jitřní, Vetus Via, Brno 2000; Hledá se Micimaus (aneb Baron a jeho Lvice), Vetus Via, Brno 2001; Matka Zjevení, Dílo sv. III, Vetus Via, Brno 2002; Juvenilia (I/1 — Jiný Vesmír, I/2 — Země Nikoho), Dílo sv. I, Vetus Via, Brno 2003; Doryforos i Ganymedes, Dílo sv. IV, Vetus Via, Brno 2004.

„… vždycky jsem cítil ponížení, že musím do nějakých obskurních rubrik psát: národnost česká, když jsem Moravan, ne Čech… Moje vlast je Morava a žádné Čechy, a už vůbec ne infámní, hrůz­né, bohorouhačské Česko, ten obludný výplod našeho zdivočelého, prohnilé­ho, nekonečně zkorumpovaného, nestoudného, každou sebemenší hodnotu okamžitě špinícího, rozkládajícího, relativizujícího liberalismu.“ (Jiří Kubě­na, básník, …vyznání moravské, Střední Evropa, 2/88, samizdat)

Jiří Kubě­na nikdy nezapřel své moravanství a svůj vztah k rodné zemi.

V roce 2016 byl pan Jiří Kuběna nominován na cenu „Osobnost Moravy“. Bohužel, v následujícím roce,dne 10. srpna 2017, nás tato velká osobnost moravské a evropské kultury navždy opouští. My moravští patrioti na tohoto velkého Moravana nikdy nezapomeneme.

FB nasa morava