… Česká politika ale zasahá hlouběji než se na první pohled zdá. Toho důkazem je neustálé požadování generálního sněmu. Generální sněmy jsou už tak zastaralé, že málo kdo ví, jaká práva měly. Stávalo se totiž čas od času, že panovník svolal vedlejší země Čech k společnému sněmu, aby se o nějaké politické otázce usnesly. Jednotlivé ty země mnohokrát proti tomu generálnímu sněmu protestovaly a na sněmu z r. 1615, tedy v nejvážnějším okamžiku, vymohli si moravští stavové na císaři listinu, v které se jim zřejmě potvrzuje, že nejsou povinni dostavit se na generální sněm. A když tuto listinu měli, odešli hned z českého sněmu. Tak se to má s tím generálním sněmem českým.

České zemské zřízení Ferdinandovo neobsahuje o generálním sněmu ani slova, a jak mile se kdy myšlenka tato, jako r. 1848 a nyní, objevila, zazněl naproti ní nejrozhodnější protest od celých krajův i od nejlidnatějších měst Moravy a Slezska…