Jih naší krásné Moravy je jistě oblastí, která nejvýrazněji odráží moravskou národní kulturu. Ale neměli bychom se přestat zabývat i ostatním kulturním národním bohatstvím Moravy. Vždyť ta naša Morava má i svůj střed, východ, západ a sever. Nezastupitelná jsou místní střediska kultury, ať už ve městech či větších obcích! Kapely, taneční soubory, ochotnické divadelní scény – dnes sporadické, v minulosti tak početné !

Co mohou udělat obecní a městská zastupitelstva? Přispět třeba menší finanční podporou ke vzniku divadelního kroužku při místní škole. Ten může být i loutkový. Děti, které se mohou věnovat tomu co je baví a těší, vyrůstají ve zdravé osobnosti. Na kroužcích, které by se měly věnovat velké šíři zájmové činnosti by se nemělo šetřit. Udrží mladé lidi v obcích a menších městech a budou se o své obce s láskou starat až dospějí – což dnes mnohdy nevidíme !

Nechat to jen na rodičích, z nichž někteří mají finanční problémy, je alibistické a myslím si, že i hloupé. Mají-li děti nějaké zájmy, měly by mít možnost se jim věnovat ať už na to rodina má, či nemá. Mám ovšem na mysli běžné zájmy. Třeba fotografický a filmařský kroužek, etnografický kroužek, turistický kroužek, elektrotechnický kroužek, pěvecký kroužek, kroužek ochrany přírody a pěstování rostlin, kroužek chovatelský, případně historický, kdy se děti budou ptát svých babiček a dědečků a vlastních rodičů, co si pamatují z místních příběhů a zapsat je. Nevím, jaké bych ještě vyjmenovala. Neměla jsem na mysli takové zájmy, které stojí desetitisíce.

Péče o rozvoj dětí patří také k národní kultuře. A nejvýznamnější Moravan byl Jan Ámos Komenský. Neměli bychom zapomínat na jeho nadčasové myšlenky, které se snažil uvést v život !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa