Na svátek slovanských věrozvěstů se koná na vrcholu Radhoště v Moravskoslezských Beskydech poutní slavnost.  Tradiční pouť na vrchol Radhoště ke kapli sv. Cyrila a Metoděje nabídne kromě řady atrakcí a prodejních stánků také katolické bohoslužby.

Duchovní z Frenštátu pod Radhoštěm přivítají věřící na první bohoslužbě již v 9.30 hodin.
Hodinu před polednem začíná primiční mše novokněze Przemyslawa Traczyka (z Varšavy), který byl v sobotu 29.6. vysvěcen spolu s dalšími osmi mladými muži na kněze v ostravské katedrále. Poté bude přítomným udělovat novokněžské požehnání.
Duchovní program dále pokračuje ve 14.00 hodin závěrečnou bohoslužbou, kterou bude pouť na Radhošti zakončena.

Více než stoletá kaple sv. Cyrila a Metoděje prochází v posledních letech generální rekonstrukcí. Matice radhošťská, která o poutní místo pečuje, zajistila v minulém roce kompletní opravu dřevěné věže se zvonicí. Během letní sezóny až do 14.9. jsou na vrcholu Radhoště celebrovány mše každou sobotu v 11.00 hodin.

https://www.cirkev.cz/archiv/020703-cyrilometodejska-pout-na-radhosti