Vzhledem k tomu, že se množí dotazy od zájemců, kteří chtějí podpořit Deklaraci moravského národa, ale nemají tiskárnu na vytištění textu Deklarace, případně scaner pro nascenování svého podpisu pod deklaraci, uvádíme další možnost podpory Deklarace.

Zájemci mohou Deklaraci podpořit elektronickou poštou – do předmětu mailu uvedou: Podpora Deklarace moravského národa, do textu mailu uvedou: Souhlasím s textem Deklarace moravského národa, uvedou dále své jméno, příjmení a adresu bydliště, případně doplní nějakým vzkazem nebo nabídkou spolupráce při dalším šíření Deklarace mezi veřejností. Do přílohy pak stáhnou Deklaraci moravského národa z odkazu Podpora na webu www.moravskynarod.cz, aby bylo zřejmé o jaký text se jedná. Mail pak pošlou na mailovou adresu mluvčího p.dohnal@email.cz.