Do menu Dokumenty jsme dnes přidali odkaz o Postavení národů ve smlouvách, dohodách a legislativě na území současné České republiky a Slovenské republiky v uplynulých 100 letech. Přehled těchto dokumentů potvrzuje skutečnost, že veškeré státoprávní, samosprávné ale i územní změny se na našem území uskutečnily výhradně na základě práva národa na sebeurčení, ať už to byl národ československý, český, nebo slovenský, ale i rusínský, nebo německý. Pokud tedy usilujeme o obnovu autonomie Moravské země, je rozhodující, aby toto naše úsílí vycházelo z práva moravského národa na sebeurčení.