Moravan si řekne – no právě. Jak vypadá výuka dějepisu na školách? A jak by měla?

„Dějepisné vzdělávání v rámci školní docházky je důležitou součástí, protože formuje identitu mladého člověka, socializuje ho do společnosti, kultury a státu,“

Moderátor: „A můžeme vystopovat naopak v té dnešní společnosti co, pakliže něco, zůstalo z nějakého historického vědomí a řekněme vnímání z nějakých historických příběhů z té doby ještě dřívější, třeba prvorepublikové nebo ještě třeba rakouskouherské?“

Historik: „Já bych řekl, že co zůstává, tak to vlastně je ten základ toho vyprávění, který vlastně formuluje František Palacký a je to vyprávění „Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě.“

Leonardo plus, ČRo Plus 19.1.2020

– – –

Ano, pořád se operuje s Palackým, ale historické prameny, ze kterých je patrno jak se Morava a Moravané tomu vnucování češství už tehdy bránili jsou pomíjeny. A nikoli náhodou ! Stejně jako tlaky z tehdejší nacionalistické Prahy na Moravany, aby přihlášením se k češství pomohli zachránit společný slovanský jazyk, když hrozí úplné poněmčení. Na obavy tehdejších Moravanů, zda to nemůže v budoucnu znamenat ztrátu práv Moravské země obrozenci Moravany ujišťovali, jako například Karel Havlíček Borovský ve svých Listech: „Jak by si mohla Morava myslet, že ji chceme připravit o její práva!“ Oni možná nechtěli. Ale ti, co přišli po nich, už ano. Že jsme na čas pozapomněli, že jsme Moravané, ve snaze Čechům pomoci, je ještě i dnes používáno jako argument, aby Moravě a Moravanům nebyla jejich tisíciletá práva vrácena !

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa