Informace o Deklaraci moravského národa byla dnes poprvé zveřejněna v novinách. Jedná se o zveřejnění v nezávislém čtrnáctidenníku Zrcadlo, který vychází v dvanáctitisícovém nákladu a je zdarma distribuován do domácností v části okresu Brno – venkov. Příspěvek do tisku poskytl regionální mluvčí Moravské národní iniciativy pan Jan Procházka z Ivančic. Děkujeme.

Zrcadlo – info o Deklaraci