Mám velkou radost, že do čela Moravské národní iniciativy se postavil dr. Zdeněk Koudelka spolu s ing. Pavlem Dohnalem. JUDr. Koudelku vnímám jako člověka s vysokou právní kvalifikací a bohatými profesními i politickými zkušenostmi a ing. Dohnala jako člověka pevných politických postojů a širokého politického rozhledu. Velice mne potěšilo, že se tak operativně podařilo uskutečnit jednání s poslancem JUDr. Jeronýmem Tejcem, předsedou Ústavně právního výboru PS, při němž došlo „k věcné a vstřícné diskusi a ke shodě na dalších krocích směřujících k legislativnímu uznání občanů moravské národnosti.“ Vědomí příslušnosti k moravskému národu je u nás na Zábřežsku a stejně tak i na sousedním Mohelnicku silné a díky této nové iniciativě byly posíleny naše naděje, že se blíží čas, kdy národnostní i zemská diskriminace nás Moravanů v této republice v dohledné době skončí.

Josef Sitta, Zábřeh na Moravě