V sobotu se opět po roce, letos už po patnácté, sešli moravští vlastenci, patriotky a patrioti v zemské metropoli městě Brně na největší promoravské akci v kalendáři, kterou je kulturně-historická slavnost DEN ZA MORAVU. Také letos pod záštitou dvou významných osobností a to hejtmana Jihomoravského kraje, pana JUDr. Bohumila Šimka a primátorky statutárního města Brna, paní JUDr. Markéty Vaňkové.
Snahou nás pořadatelů ze spolku Moravská národní obec je poukázat na skutečnost, že také země Morava, ač byla proti zásadám demokracie, právního státu i slušnosti, zbavena svých odvěkých zemských práv a svobod, se může pyšnit jedinečnou a nezaměnitelnou kulturou, bohatou a slavnou historií a více než tisíciletými zemskými tradicemi. Zároveň ukazujeme veřejnosti, že Morava má za předpokladu své široké zemské samosprávy, díky svému potenciálu, také nadějnou budoucnost.

Úvodní, ta nejslavnostnější, část Dne za Moravu se stejně jako v předešlých letech odehrála v překrásném interiéru kostela sv. Tomáše. Počátky chrámu sahají do 14. století, kdy jej moravský markrabě Jan Jindřich založil společně s augustiniánským klášterem. Přáním Jana Jindřicha zároveň bylo umístit zde rodové pohřebiště moravských Lucemburků. A právě naše slavnost každoročně pamatuje na připomínku nejvýraznější osobnosti moravské větve tohoto významného rodu římského krále a moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též jako Moravský. Během pietního aktu představitelé Moravské národní obce, pan předseda Ing. Jaroslav Krábek, v doprovodu 1. místopředsedkyně, paní Lenky Holaňové a pana místopředsedy Ing. Vojtěcha Říhy položili v místě posledního odpočinku tohoto panovníka symbolicky květiny v moravských žluto-červených barvách. Vyslechli jsme také velmi zajímavý projev pana předsedy Ing. Jaroslava Krábka, který mimo jiné hovořil o úspěšných iniciativách a aktivitách Moravské národní obce. Dalším řečnickým vystoupením byla upřímná výpověď velkého moravského patriota, pana doktora Jaromíra Břeně, který mimo jiné mluvil o víře, Moravě a moravské identitě. Slavnostní ráz podtrhl mužácký soubor Hútek z Bánova, který zazpíval naši moravskou hymnu „Moravo, Moravo“ a také další slavnostní píseň „Jsem Moravan“.

Následoval slavnostní průvod historickým středem města se zastávkou u tzv. Staré radnice. Ozdobou průvodu byli již tradičně Moravští rytíři sv. Rostislava a Kolumbana a členové historického sdružení, které představuje granátnickou jednotku 1. Moravského pěšího pluku Kaiser. Bubeníci tohoto sdružení udávali pravidelný pochodový rytmus, a tak zhruba v 10:40 hodin barevný zástup krojovaných Moravanek a Moravanů, vlajkonošů a obyvatel Brna došel na Náměstí Svobody. Zde bylo připraveno ozvučené, zastřešené pódium a také posezení pro účastníky Dne za Moravu a Slavností vína, kterých byl náš program na náměstí součástí. Po úvodním představení našeho spolku paní moderátorkou Karolínou Antlovou nám své umění předvedly děti z národopisného souboru Líšňáček, které na pódiu zatančily několik tradičních tanců z moravské Hané.

K naší radosti přijaly naše pozvání a do Brna na tento moravský festival přijely moravské osobnosti nominované v loňské anketě Osobnost Moravy 2019. Rádi jsme této skutečnosti využili a předali těmto významným Moravankám a Moravanům ocenění za nominaci a vítězství v anketě. Po krátkém úvodu převzal z rukou pana předsedy Moravské národní obce Ing. Jaroslava Krábka unikátní skleněnou trofej za druhé místo v anketě, pan František Uher. Zároveň tento skvělý zpěvák, multiinstrumentalista, lidový vypravěč, moderátor a imitátor, obdržel v upomínku na svůj úspěch pamětní list a z rukou místopředsedkyně našeho spolku, paní Lenky Holaňové, také květiny. Vzápětí se tento slavný rodák z Lanžhota ujal mikrofonu a nejen prostřednictvím svých nádherných písní o Moravě, ale také díky svému temperamentu a vtipnému mluvenému slovu výrazně pozvedl náladu účastníků slavnosti. Po této skvělé kulturní tečce jsme na pódiu přivítali samotného vítěze a Osobnost Moravy 2019, pana Luďka Urbánka „Savanu“. Tento populární moderátor, muzikant a organizátor kulturních a charitativních akcí pro veřejnost převzal hlavní cenu, tedy překrásnou skleněnou trofej s moravskou orlicí, květiny a pamětní list. V několika větách pak tento moravský patriot poděkoval svým fanouškům za podporu při hlasování v anketě a k naší radosti také našemu spolku za organizaci této iniciativy a obdržené ocenění.

Květiny a pamětní listy dále z našich rukou obdržely další nominované osobnosti. Nejprve převzala ocenění v podobě květin a pamětního listu paní Milada Bláhová, která na slavnosti zastupovala svého v současné době nemocného manžela, pana Ing. Zdeňka Bláhu. Svoji inspiraci hledá tento umělec především právě v moravské metropoli. Těžištěm tvorby tohoto výtvarníka se stala malba a to zejména akvarel. Přejeme panu Bláhovi brzké uzdravení a mnoho inspirace pro další tvorbu. Až ze severomoravské obce Troubelice přijel do Brna na Den za Moravu v naší anketě nominovaný, pan Dalibor Balut. Tento cestovatel, který o svých cestách natáčí zajímavé filmy, taktéž převzal nezbytné květiny a pamětní list. Za spolek Moravská národní obec a organizátory ankety „Osobnost Moravy“ chci všem oceněným osobnostem poděkovat za jejich prospěšnou činnost, dále pak za souhlas s nominací v naší anketě a v neposlední řadě za účast a obohacení slavnosti Den za Moravu.

V závěru jsme si ještě vyslechli několik písní v podání sdružení Moravanek a Moravanů německého jazyka. Své zpěvácké umění nám ukázali členové souboru Hútek z Bánova a poslední slovo měl opět pan předseda Moravské národní obce Ing. Jaroslav Krábek, který zdůraznil některé historické skutečnosti. Například to, že za vlády římského krále a moravského markraběte Jošta Lucemburského se z Brna a Moravy krátce vládlo celé Evropě. Zmíněna byla také našim spolkem připravovaná učebnice dějin Moravy.

Přes všechny nesnáze, které nás letos při přípravách a organizaci Dne za Moravu provázely, mohu alespoň za sebe říct, že letošní slavnost byla pěkná a moje představy byly plně naplněny. Za tuto skutečnost si dovoluji vzdát hold všem lidem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k vysoké úrovni této zřejmě největší promoravské akce. Zvláštní uznání pak právem patří hlavnímu organizátoru 15. ročníku Dne za Moravu, významnému členu grémia Moravské národní obce, panu Janu Procházkovi, který se pro úspěch této organizačně náročné akce zcela obětoval. Děkujeme.

Za Moravu!

Stanislav Blažek
Moravská národní obec, z. s.