Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, vážené Moravanky a Moravané, zveme vás na tradiční moravské slavnosti DEN ZA MORAVU, které pořádá náš spolek Moravská národní obec v Brně dne 16. září 2023. „Den za Moravu“ je oslava Moravy, moravské historie, kultury a tradic, uskuteční se při příležitosti dvou historických výročí: 1201 let od první písemné zmínky o Moravanech z roku 822 a

613 let od zvolení moravského markraběte Jošta římským králem dne 1. října 1410. Letošní 18. ročník Dne za Moravu se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Programem provází populární moderátor Luděk Savana Urbánek.

9.00 hodin – začátek slavnosti v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí, kde bude za doprovodu hudby uctěn zde pochovaný Jošt Lucemburský, markrabě moravský.

10.00 hodin – kulturní program a průvod městem s tancem a zpěvem 11.00 hodin – náměstí Svobody, projevy osobností, předání pamětních listů a cen Osobnostem Moravy 2022, vystoupí národopisné a historické soubory.

Vážení přátelé, Den za Moravu je unikátní akce, protože je jediná s působením pro celou Moravu v jejích historických hranicích, rádi bychom tuto tradici udrželi. Proto si vás dovolujeme požádat o finanční příspěvek na konání této slavnosti, budeme vděčni za jakoukoliv částku. Své příspěvky můžete posílat na účet našeho spolku Moravská národní obec: 2900076325/2010 se zprávou pro příjemce „Den za Moravu“. Potvrzení o daru na žádost vystavíme. Děkujeme za podporu!

Těšíme se na setkání

Moravská národní obec, z. s.
E-mail: info@zamoravu.eu

DzM 2023