Vážení přátelé Moravy, Moravanky a Moravané,

zveme vás na tradiční moravské slavnosti Den za Moravu, které pořádá náš spolek Moravská národní obec v Brně dne 14. září 2019.

„Den za Moravu“ je oslava Moravy, její historie, kultury a tradic, uskuteční se při příležitosti dvou historických výročí: 1197 let od první písemné zmínky o Moravanech z podzimu roku 822 a 609 let od zvolení moravského markraběte Jošta římským králem dne 1. října 1410. Letošní 14. ročník se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Slavnost začíná v 9.00 hodin v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí, kde bude za doprovodu hudby uctěn zde pochovaný Jošt Lucemburský, markrabě moravský. Následovat bude průvod městem a na náměstí Svobody vystoupí národopisné a historické soubory. Celým dnem nás bude provázet moderátorka paní Karolina Antlová.

Vystoupí:
Národopisný soubor Líšňáček
Mužský pěvecký sbor Hútek z Bánova
Soubor Barbary Breindl
Žesťový kvintet Moravian Memory Brass
Národopisný soubor Orelská chasa vod Pozořic
Cimbálová muzika LH Za Oponou
Československá společnost vojenské historie – 1. Moravský pěší pluk „Kaiser“
Sbor Bronislav z Bílovic nad Svitavou
Horňácký mužský sbor z Velké nad Veličkou
Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana