Každý z nás má svoji komfortní zónu, která mu dává pocit jistoty, že svět funguje jak má a je bezpečný. Logicky se snaží v této zóně přetrvávat jak dlouho to jen jde. A tato skutečnost je vždy rozhodující, když jde o rozhodnutí, které by mohlo setrvání v komfortní zóně narušit.

Nabízí se tedy otázka, kterou si mnozí obyvatelé Moravy jistě kladou, otázka proč usilovat o znovuzrození moravského národa, když je nám (přestože pod nadvládou Čechů) vlastně docela dobře. Pravda, ale jak vypadá dlouhodobý výhled? Vsadím svoji špatnou pověst na to, že vypadá značně nejistě.

Představa, že lidé zvolení do státních orgánů budou prosazovat uspokojování potřeb obyvatel, se ukázala jako neopodstatněná. Tito lidé, a lidé v pozadí, kteří je řídí, mají svoje zájmy, pro jejichž naplnění použijí všechny způsoby včetně nezákonných. To přináší riziko, že se může v krátké době změnit kvalita života v této zemi. A obyvatelstvo nebude mít možnost něco ovlivnit.

Zavedení prvků přímé demokracie do struktur zodpovědných za řízení společnosti a státu, by mohlo dát lidem víc příležitostí rozhodovat o tom, jak bude chod společnosti fungovat.

Změny v systému výběru a distribuce peněz z daní by mohly dát více možností pro rozvoj obcí, regionů. Záleželo by na přijatém modelu. Současný model, kdy všechny peníze z daní přerozděluje stát, umožňuje, a to i dlouhodobě, podporovat anebo diskriminovat některé části státu podle záměrů aktuální vládnoucí kliky.

Není asi nutné mluvit o tom, že současný stav vyhovuje právě lidem a skupinám, které naší zemi vládnou, není tedy ani těžké si představit, že změn ve prospěch obyvatel bude těžké zákonnými prostředky obtížné, ne-li nemožné, dosáhnout.  Přesto všechno ale ještě je jakási malá naděje. Pořád ještě funguje, přestože mnohokrát znásilněný, zákon poptávky a nabídky. A poptávka čtyř miliónů příslušníků moravského národa po naplnění práv na sebeurčení a práva na navrácení své země, by nám mohla dát lepší pozici pro vyjednávání.

Ovšem, museli bychom pro to všichni něco udělat, opustit svoji komfortní zónu, nebo ji jen trošku změnit, rozšířit. Deklarovat se jako Moravané a stát si za svým.

Jiří Jakub Mašek, signatář Deklarace moravského národa