Na stranu Moravané se obrátila Ing. Hana Lipovská z Katedra ekonomie Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity s prosbou o spolupráci na připravované publikaci o ekonomii autonomních, nezávislostních a secesních hnutí v EU.

Součástí výzkumu je i dotazníkové šetření, kterého se účastní členové většiny evropských nezávislostních stran a hnutí. Požádala nás, zda by bylo možné českou verzi dotazníku (kterou lze vyplnit do 30. 7. 2018) rozeslat našim členům. Rádi s dotazníkem seznámíme i naše sympatizanty a moravské vlastence a patrioty.

Po seznámení s dotazníkem jsem paní inženýrce zaslal několik připomínek např:

  • proč se zavádí pojem secesní hnutí, se kterým se drtivá většina respondentů nikdy nesetkala a ani neví o co se jedná, proč se nepoužije tradiční pojem separatismus?
  • v dotazníku je zmatečné používání pojmů region – země – stát. V odpovědi na otázku Qi3 by měla být Morava regionem, ale v Qs1 zemí, v Qs1a zase regionem, pak v Q1b a v Q2 státem. V Qs3 je zemí dokonce míněna celá Česká republika
  • v otázce Qi7 jsou uvedeny nestátní jazyky jako katalánština, gaelština, velština, baskitština, není ale uvedena moravština, což pro dotazník takového charakteru je velmi podstatné. Moravštinu jako svůj mateřský jazyk uvedlo při sčítání lidu v roce 2011 víc jak 100 000 obyvatel ČR
  • v dotazníku o představě o budoucím postavení Moravy chybí ta nejdůležitější otázka pro objektivní vyhodnocení a to otázka zda respondent je národnosti české, nebo moravské. Při sčítání lidu v roce 2011 uvedlo jako svou národnost moravskou víc jak 620 000 obyvatel ČR

S odpovědi paní inženýrky uvádíme:

  • secesní hnutí je standardní a odborně správný termín – kdybych pro potřeby mezinárodní práce zavedla naše „zaužívané termíny“, dělala bych tím jen zmatek. Přesto s Vámi souhlasím, v naší zemi se pojem „secese“ takřka nepoužívá.
  • co se regionu týče, máte v kotnextu Moravy pravdu.
  • velmi mě zaujal Váš komentář k otáce moravštiny a moravské národnosti. Stálo by za to zabývat se tím více, byť to nebylo součástí naší studie. Nemohu dnes znění dotazníku měnit, musí v tuto chvíli zůstat v této formě, ale ráda pro Vás kdykoli udělám statistickou analýzu šetření, které bude zahrnovat otázky pro Vás podstatné.¨

Pokud máte zájem i přes výhrady dotazník vyplnit, jeho znění naleznete na níže uvedeném odkazu. Pokud si myslíte, že by mohl být zajímavý i pro vaše známé, tak prosím sdílejte.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebLugkco0sL81kg40aVQsjDfWu4dPNJ-rna5HOL09x7Ou_YQ/viewform?embedded=true

Ing. Pavel Dohnal, předseda strany Moravané