Drazí cenzoři,

stalo se již pravidlem, že vás každoročně upozorňuji na ČT tabuizované události nedávné historie s tím, že vy stejně odmítáte plnit roli danou zákonem. I letos tedy připomínám, že 27. října 1968 došlo k přijetí ústavního zákona o čs. federaci, kterým vznikla Česká (socialistická) republika. Tedy ne až k roku 1993, jak je obecně zažito. Stalo se tak po odmítnutí požadavků z Moravy a Slezska na tříčlennou federaci. ČT dlouhodobě zamlčuje dané události, stejně jako masovou podporu pro Společnost pro Moravu a Slezsko, která krátce před okupací měla 200-250 tisíc členů.

Připomínám, že váš orwelovský přístup k novodobým moravským dějinám se tedy kromě uvedeného data a masového hnutí týká také zrušení po staletí existujících zemí. Diváci se tedy nemohou dozvědět o vytvoření krajské soustavy k 1. lednu 1949, a to zřejmě z důvodu její velké blízkosti se současnými kraji. Ve své manipulátorské/převýchovné činnosti tedy porušujete zákon č. 483/1991 Sb., ve kterém je určeno, že úkolem ČT je mimo jiné „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací“ a „rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky“.

Tomáš Skoumal, signatář Deklarace moravského národa

Zasláno všem 60 redaktorům Domácí redakce, Redakce denního zpravodajství a Kulturní redakce ČT.