Druhé vojenské mapování – „Františkovo“ – proběhlo v letech 1806 až 1869  na území Rakouska Uherska. Měřítko mapování bylo 1 : 28 800. Popud k mapování dal císař František II. Výchozím bodem sítě byla pro Moravu věž svatého Štěpána ve Vídni,  pro Čechy byl výchozím bodem Gusterberg v Horních Rakousích. Roku 1816 začalo katastrální mapování. V letech 1836 – 1840 se provádělo mapování na Moravě a ve Slezsku, v Čechách se mapovalo v letech 1842 – 1852. Topografové používali metodu měřického stolu, některé vzdálenosti se krokovaly. Jeden topograf zmapoval za letní období kolem 690 km². Byly zaznamenány cesty, zděné budovy, kamenné mosty. Z přírodních prvků to byly pole, louky a pastviny, lesy, rybníky a toky. Po stranách každého mapového listu je k dispozici tabulka počtu domů a stájí a počtu možných ubytování mužů a koní pro každou obec.

Zdroj: Wikipedia – kráceno

Celá mapa Moravy k dispozici na:

https://mapire.eu/en/map/secondsurvey-moravia/?layers=62&bbox=1949798.7420581323%2C6268632.572529365%2C1954344.3565839664%2C6270065.766809712&fbclid=IwAR3I0yWoZCjbV34Kirphfm4MoO96UU5IFqstRiuezDgrID7WUrgatzyXUiM