5. října 1813 hrdinně padl slavný indiánský náčelník TECUMSEH v bitvě u kanadské Temže čili u MORAVIANTOWNU. Letos v říjnu to bude tedy již 206 let. TECUMSEH (1768-1813) byl náčelníkem kmene Šóníů / Šavanů, organizátor osvobozeneckého boje indiánských kmenů proti zabírání jejich území, diplomat, vedoucí představitel Tecumsehovy konfederace.

Spojitost Moravy a indiánských kmenů východu severoamerického kontinentu:

Roku 1735 začali mezi Indiány působit misionáři Moravské církve čili obnovené Jednoty bratrské / Unitas Fratrum, jejíž misie se od 18.st. rozšířily do mnoha vzdálených míst světa. Toto církevní společenství vzniklo r. 1727 v saském Herrnhutu / Ochranově, založeném exulanty z Jednoty bratrské z oblasti moravského Fulneku, přičiněním hraběte N.L. von Zinzendorfa. Ten se posléze stal druhým biskupem, jeho vysvěcení provedl Daniel E. Jablonský, vnuk J.A.Komenského.

V misijní činnosti u severoamerických Indiánů nejvíce vynikl DAVID ZEISBERGER (1721-1808), původem z moravského Suchdolu n.O. Působil mezi Mohawky, asistoval při jednáních s Irokézy, zasloužil se o založení nových osad Indiánů Lenape, aktivně obhajoval práva Lenapů-Delavarů v Pennsylvánii.

MORAVSKÝMI INDIÁNY jsou od těch dob nazýváni křesťanští Indiáni v okruhu víry moravských bratří / Moravian Church. V různých dobách k nim patřily skupiny Delavarů-Lenapů, Mohawků a Mohykánů. Byly zakládány nové vesnice, věnována péče tradiční kultuře, zajišťována ochrana před útoky a kladen důraz na přátelské soužití mezi národy. Přesto se vícekrát stali obětí útoků včetně několika masakrů, zejména v důsledku postupující koloniální expanze. Tedy se přesunuli pod vedením D.Zeisbergera na sever, do kanadského Ontaria, kde od roku 1791 vystavěli osadu Fairfield, později zvanou MORAVIANTOWN. Ta zde existuje dodnes, jedná se o rezervaci Moravských Indiánů, kmene Lenape, Moravian 47 / Moravian Indian Reserve No. 47. Uchovávají poslední delavarský jazyk Munsee, který je již jazykem ohroženým, užívaným několika málo (méně než 10) starými obyvateli.

Náčelník TECUMSEH sám k Moravským Indiánům nepatřil (toto nezaměňovat). I tak je zde ovšem ode dávné doby výrazné spojení. Narodil se poblíž Gnadenhüttenu, osady Moravské církve, kde roku 1782 došlo ke zmasakrování 96 Moravských Indiánů kmene Lenape (= Gnadenhüttenský masakr) americkými milicemi. Jednalo se o jeden z nejvážnějších případů hromadného povraždění Indiánů v té době. Tecumsehovi bylo tehdy 14 let, touto událostí byl otřesen a do značné míry motivován k osvobozeneckému boji. Právě na Gnadenhüttenský masakr stále odkazoval po více desetiletí. K bitvě britsko-americké války roku 1813, mj. i mezi indiánskými kmeny vedenými Tecumsehem, tehdy britskými spojenci na jedné straně, a USA na druhé straně, došlo u kanadského Moraviantownu. Moravští Indiáni se v souladu s pacifistickými principy bratrské nauky snažili žít v míru a vyhýbat se válečným střetům. Avšak i oni byli zasaženi postupem americké armády. US vojsko zpustošilo Fairfield / Moraviantown, ten byl později znovu vybudován.

Je vhodné i zde NA MORAVĚ si připomínat tuto událost, osobnost a populaci Moravských Indiánů. Je tu spojitost s Moravskými bratry, misiemi vzešlými z Ochranova, s kořeny přímo na Moravě. Navíc nás může spojovat tematika sebeurčení, ochrany a obrody národní identity. U Indiánů Lenape jde o uchování kulturní identity v malé komunitě o několika stovkách členů, přitom těch aktivně užívajících jazyk Munsee zbývá jen několik málo jednotlivců. Mělo by být úkolem i nás na Moravě přičinit se o zdokumentování tohoto jazyka a prezentovat kulturu Lenapů ve střední Evropě. Obdobně v ČR jde Moravanům o vlastní národní identitu, respektive o udržení zemské identity. Z toho důvodu by byla určitá forma spojenectví, přinejmenším kontaktu. prospěšná.

JAK VÝROČÍ TÉTO UDÁLOSTI PŘIPAMATOVAT NA MORAVĚ:
Zatím není přesně stanoveno, jaké vzpomínkové akce uspořádat. Přinejmenším by bylo na místě uspořádat setkání někdy ve dnech kolem 5.10. Můžete podávat náměty.

Každopádně budeme usilovat o aktivní navazování styků s Moravskými Indiány Lenape Munsee, případně i s dalšími spřízněnými etniky a společenstvími, s moravskými (Unitas Fratrum) společenstvími na americkém kontinentu a jinde ve světě, též s regiony, které byly moravskými misiemi jakkoliv historicky ovlivněny.

ÚČAST NA TÉTO UDÁLOSTI neznamená přihlášení se na konkrétní akci, může být jen symbolickým připomenutím na dálku. Jinak samozřejmě náměty na činnost a zájem přidat se k organizování obzvlášť oceňujeme.

Věra Hejtmánková, signatářka Deklarace moravského národa, aktualizováno a nepatrně upraveno z příspěvku neznámého autora z roku 2013